Υποστήριξη

Έχετε απορίες;

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις που αναζητείτε.

Τί είναι το FTP; Και τι FTP Client;

FTP (FileTransferProtocol – Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη μεταφορά αρχείων από έναν υπολογιστή σε έναν server και αντίστροφα μέσω ενός client όπως είναι το FileZilla ή το SmartFTP.

Αν δεν έχετε κάποιον client κατεβάστε από εδώ δωρεάν: https://filezilla-project.org/

Τι είναι το Web Center;

To Web Center είναι μια μοναδική, ισχυρή διαδικτυακή πλατφόρμα που διαχειρίζεται το συνολικό κύκλο ζωής ενός έργου, από το στάδιο των προδιαγραφών οποιουδήποτε έντυπου υλικού έως και την τελική του έγκριση.

Γνώμονας για τον κεντρικό σχεδιασμό του Web Center είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση μιας εργασίας από όλους τους συντελεστές. Διαθέτει δυνατότητες και λειτουργίες που αντιλαμβάνονται όλες τις εκφάνσεις μιας επιτυχούς διαδικασίας: τη σημασία του χρώματος, τη μοναδικότητα της εικόνας κάθε εμπορικής επωνυμίας και την καθολική εποπτεία του σημαντικού περιεχομένου.

Contact Us

Contact us - we'll get back to you, asap.